Telephone: +0800 123 4567
+0800 123 4567
 

CEMENTNE GLAZURE

VEZIVNI ILI MONOLITNI CEMENTNI ESTRIH

To je jednoslojni ili višeslojni estrih koji se veže s nosivom podlogom. Kod izvođenja ovog estriha, potrebno je nanijeti vezivni sloj da se estrih ne bi odvojio od podloge. Njegova prednost su mu mala debljina sloja i izrada bez fuga, čak i kod većih površina (do 1000 m²). Minimalna debljina sloja je 30 mm, a maksimalna 50 mm.

PLIVAJUĆI CEMENTNI ESTRIH

Izvodi se u slučaju kada je potrebna toplotna ili zvučna izolacija poda, te kada je potrebna veća visina poda, a ne želi se opteretiti podloga prevelikom težinom. Ukupna stišljivost izolacionog materijala smije biti max. 5 mm. Ukoliko su podovi ispresjecani mnoštvom instalacionih cijevi ili su jako neravni,te samim tim ploče polistirena se ne mogu položiti,tada se umjesto njih koriste granule ekspandiranog polistirena, te se miješaju s posebnim vezivom, npr. thermotec. Na taj način se rješava problem rezanja stiropora, a dobije se izvrsna zvučna i toplotna izolacija prostorije. Minimalna debljina sloja je 35 mm, a maksimalna 80 mm. Fuge se zbog skupljanja izvode svakih 25 m².

CEMENTNI ESTRIH NA RAZDVAJAJUĆEM SLOJU ILI KLIZNO-CEMENTNI ESTRIH

Slobodno pokretni sloj estriha koji se od podloge odvaja tankom folijom ili bitumenskom hidroizolacijskom trakom i koji je od ostalih građevinskih dijelova odvojen trakom min. debljine 4 mm. Upotrebljava se pri velikom opterećenju i manjim zahtjevima za zvučnom izolacijom.

Prednost ovakve vrste estriha je što se ne mora vezati za podlogu, jer su niži kvalitativni zahtjevi za podlogu koja može biti i drvena ili od laganog betona. Min. debljina sloja je 35 mm, a max. debljina sloja 80 mm. Fuge zbog skupljanja izvode se svakih cca 25 m².