Telephone: +0800 123 4567
+0800 123 4567
 

INDUSTRIJSKI PODOVI

Od osnivanja BOŽIĆ MMM S.P. je svoju poslovnu strategiju bazirao pre svega na tradiciji kvaliteta, znanja i stručnosti, a sa ciljem da svojom profesionalnošću zadovolji i najzahtevnije visoko tehnološke standarde.

Savremeni trendovi gradnje industrijskih objekata podrazumevaju izradu industrijskih podova u skladu sa najsavremenijim tehnologijama koje obezbeđuju visok kvalitet, ispunjavanje svih zahteva koji se postavljaju pred Investitora prilikom procesa eksploatacije objekta, kao i velike dnevne učinke.

Znanje i iskustvo (know-how) obezbeđuje lidersku poziciju na tržištu kod izgradnje sada aktuelnih megamarketa, logističkih centara, podzemnih i nadzemnih garaža, objekata farmaceutske industrije, prehrambene industrije, medicinskih ustanova, visokoregalnih skladišta , fabričkih pogona, objekata posebnih namena  i uopšte industrijskih objekata.

U poslednje vreme posebnu pažnju smo posvetili i dekorativnim podnim sistemima.
Pored izgradnje novih objekata imamo veliko iskustvo na sanacijama postojećih objekata i prenameni istih, pogotovo kada su u pitanju veoma zahtevni objekti prehrane i farmaceutski objekti koji traže usaglašavanje sa HACCP i GMP standardima.

Pri izboru industrijskih podova svakako treba povesti računa i o mehaničkom opterećenju prostora, odnosno o dva tipa opterećenja dinamičkom i statičkom.

Kod nas najčešće korišćeni industrijski pod je ferobeton koji zauzima više od 60% svih ugrađenih površina, zahvaljujući širokoj nameni i relativno povoljnoj ceni. Njegova posebna prednost je što se u istom zahvatu sa betoniranjem ugrađuje i fero posip pa nema nikakvih naknadnih radova.

POKSIDNI PODOVI su dvokomponentni i sastoje se od epoksidne smole i učvršćivača. Hemijskom reakcijom (polimerizacijom) fomira se kompaktni, čvrsti i tvrdi sloj koji služi prevashodno kao zaštita cementnih podloga. U zavisnosti od namene objekta, može se dodati i treća komponenta, odnosno suvi kvarcni pesak, čime se značajno povećava pritisna čvrstoća, pa se epoksidni industrijski podovi bez problema mogu koristiti u objektima vrlo velikim opterećenjem. U prvoj komponenti se nalaze pigmenti, pa se ovi podovi koriste i kao završni, dekorativni sloj, čak i u više boja istovremeno.